Қазақ сахнасындағы шетел пьесаларының бүгінгі интерпретациясы

  • Е. Нұрсұлтан Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
  • А. С. Еркебай М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты

Abstract

Мақалада тәуелсіздік жылдары М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының сахнасында классикалық шетел драматургиясының қойылу деңгейі сараланады. Әр жылдары қойылған К.Гоццидің «Турандот ханшайым», Б.Брехттің «Тоғышардың тойы», Г.Ибсеннің «Бақытты болған емеспін», Г.Гауптманның «Ымырттағы махаббат», Н.В.Гогольдің «Пара», А.П.Чеховтың «Шағала» қойылымдары талданады. Драма авторы ұсынған идеямен режиссері ұсынған ой-тұжырым арқылы қойылымның концепциясы қарастырылады. Жаңа бағыт, жаңа мазмұн, жаңа бейнелер жасаудағы режиссерлердің соны сахналық шешімдері сөз болады. Сондай-ақ, кейіпкер сомдаудағы актерлердің шеберлік деңгейі нақты мысалдармен дәлелденеді. Режиссерлердің әлемдік классиканың бүгінгі интерпретациясын ұсынуы арқылы ұлттық театр өнерінің жаңа сатыға көтерілгені анықталды.

References

1 Смиронов Несвицкий Ю.А. Евгений Вахтангов. – Л.: Искусство, 1987. – 248 с.
2 Қабдиева С. Қазақ театры өзгерістер қарсаңында ма? //Қазақ әдебиеті. 4.2.2000. 3б.
3 Құндақбайұлы Б. Заман және театр өнері. – Алматы: Өнер, 2001 – 520 б.
4 Нұрпейіс Б. Қазақ театр режиссурасының қалыптасуы мен даму кезеңдері (1915 – 2005): Монография. – Алматы:
«Каратау КБ» ЖШС, «Дәстүр», 2014 – 520 б.
5 Холмогорова И. Герхарт Гауптман: Драма заката. – М.: ГИТИС, 2012. – 224 с.
6 Құндақбайұлы Б. Театр туралы толғаныстар. – Алматы: «Өнер» баспасы, 2006. – 320 б.
7 Бөпежанова Ә. Гоголь – қазақ сахнасында // «Алтын орда», 14.06.2002.
How to Cite
НҰРСҰЛТАН, Е.; ЕРКЕБАЙ, А. С.. Қазақ сахнасындағы шетел пьесаларының бүгінгі интерпретациясы. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/167>. Date accessed: 22 apr. 2019.

Keywords

Театр, классика, драматургия, режиссер, актер.