Көшпенділердің дәстүрлі тұрғын үйлесімділігі құрал-жабдықтарының түстері мен сәулетінің үйлесімділі

  • А. Т. Байконырова Казахская Национальная академия искусств имени Т. Жургенова

Abstract

Мақалада көшпенділердің дәстүрлі тұрғын үйлеріндегі жабдықтардың сыртқы көрінісі мен түсінің өзара сәкестенуі жөніндегі мәселелер қарастырылған. Оңтүстік Қазақстан көшпенділерінің дәстүрлі тұрғын үйлеріндегі құрал жабдықтарындағы түстердегі үйлесімділік сәндік-қолданбалы өнер мен сәулет өнерінің үй ішіндегі көркемдік тұтастыққа бағытталғандығын және де арнайы құрастырылған көркемдік ансамбль ретінде ұйымдастырылғандығын көрсетеді.

References

1 Макаров К.А. Декоративность как форма выражения красоты. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 233 с.
2 Лотман Ю. Художественный ансамбль как бытовое пространство // Декоративное искусство. – 2011. – № 4.– С. 48-50
How to Cite
БАЙКОНЫРОВА, А. Т.. Көшпенділердің дәстүрлі тұрғын үйлесімділігі құрал-жабдықтарының түстері мен сәулетінің үйлесімділі. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/94>. Date accessed: 22 apr. 2019.

Keywords

үйдің ішкі құрылысы, тұрғын үй, тұтастық, түс, өнер, ауқым, интеграция, кешен, тәсіл