Adab in the context of the sociocultural identity of modernity: the content analysis of Naguib Manfouz's «autumn quail» narrative

  • Zh. Turganbayeva Institute for Philosophy, Political Science and Religious Studies of the Committee of Science of the Republic of Kazakhstan
  • N. Seytakhmetova Al-Farabi Kazakh National University

Abstract

Осы ғылыми мақала бүгінгі Ислам әлемінің мәдени-коммуникативті кеңістігіндегі мысырлық адабының әлеуметтік-мәдени бағыттанушылығын зерттеуге арналған. Мысал ретінде авторлар Мысырдың ең танымал жазушысы, 1988 жылының Нобель сыйлығының лауреаты Нагиб Махфуздың «Күзгі бөденелер» шығармасын қарастырады. Авторлар жеке адамның моральдық сана-сезімінің қалыптасуын қамтып көрсету дәстүрінің дереккөзі ретіндегі Құранның гуманистік бағыттанушылығына байланысты, жазушының кейіпкерлердің сезімдеріне назарын ашып жатқан адабтың жеке бағыттанушылығын зерттейді. Мақалада көркем туынды мәтінінің контент-талдау әдісі қолданылған. Әлеуметтік-саяси факторлар қоғамдық ойы және қоғамның мәдени дамуына зор әсер етеді. Осы зерттеудің нәтижесінде авторлар келесі қорытынды жасайды: қоғамдық-саяси факторлар қоғамдық ойы мен адаб шығармаларында бейнеленген қоғамның дамуына зор әсер еткен. Бұл қорытынды қарастырылған шығармада көрсетілген ХХ ғасырдың ортасындағы Мысыр мәдени және әдеби ойдың жағдайы мен оның мемлекеттегі қоғамдық-саяси үдерістерімен байланысына сүйенеді. Талданылған шығарманың ерекшелігі – шығармадағы іс-әрекет желісі мен болып жатқан оқиғаға байланысты автордың жеке көзқарасы.Түйін сөздер: адаб, ислам, Ислам әлемі, Құран, мәдени-коммуникативті кеңістік, контент-талдау, Нагиб Махфуз.
Published
2018-11-07
How to Cite
TURGANBAYEVA, Zh.; SEYTAKHMETOVA, N.. Adab in the context of the sociocultural identity of modernity: the content analysis of Naguib Manfouz's «autumn quail» narrative. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 44-52, nov. 2018. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/696>. Date accessed: 19 may 2019.