Әлемдік және орыс классикалық туындыларының қазақ сахнасында игерілуі

А. Маемиров

Abstract


Мақалада Республикамыздың бірнеше театрында сахналанған әлемдік және орыс классикалық қойылымдарындағы режиссерлік шешімдер мен актерлік шеберліктің ерекшеліктері сабақтастық пен жаңашылдық контекстісі тұрғысында жан­жақты талданады. Соны­ мен қатар қойылымдағы образдардың заманауи трактовкасы, жанр­ лық сипатының өзгеше түрленуі, драматургиялық және музыкалық формасы мен мазмұнының жаңғыруы зерделенген. Сахналық қойы­ лымдарда әлемдік және орыс драматургиясының қазіргі қазақ театр өнерінің дамуына жасаған ықпалы, кәсіби режиссерлер жүргізген із­ деністер мен тәжірибелер сарапталады.

Keywords


театр, шығармашылық, классика, спектакль, ре­ жиссер, актер.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


Нұрпейіс Б. Қазақ театр режиссурасының қалыптасуы мен даму кезеңдері (1915 – 2005): монография. – Алматы:

«Каратау КБ» ЖШС, «Дәстүр», 2014. – 520 б.

Уәлиев Қ. «Турандот ханшайым» – қазақ сахнасында // Қазақ әдебиеті. – 13.05.1994.

Құндақбайұлы Б. Театр туралы толғаныстар. – Алматы: Өнер, 2006. – 320 б.

Холмогорова И. Герхардт Гауптман: Драма заката. – М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС,

– 224 с.

Құндақбайұлы Б. Заман жә­не театр өнері. – Алматы: Өнер, 2001. – 303 б.

Шаншарова Ә. Ымырттағы махаббат // Қазақ әдебиеті. – 2011.

Қазақ сахна өнері. Тәуелсіздік кезеңі. – Алматы: «КИЕ» лингвоелтану иннновациялық орталығы, 2009. – 488 б.

Смағұлова Қ. «Әкемтеатр» алдағы жылды Шекспирмен бастайды» // Жас қазақ. – 28.12.2007.

Котт Ян. Шекспир – наш современник / Пер. с польского В. Климовского. – СПб.: Балтийские сезоны, 2011. – 352 с.

Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре. ХIХ, ХХ, ХХI... – М.: Российский университет

театрального искусства – ГИТИС, 2014. – 638 с.

Астана: от геополитического статуса к культурному разнообразию. Очерки. – Алматы, 2014. – 428 с.

Өтен А. Қазақ Гамлеті қалай шықты? Астана ақшамы.

http://www.nv.kz/2014/06/12/73996/

Мұхтар Әуезов энциклопедиясы. – Алматы, 2011.

Елордада Уильям Шекспирдің «Асауға тұсау» пьесасы сахналанды // 19.12.2013, http://astana.gov.kz/

Заманауи үлгі, жаңаша леп // Егемен Қазақстан. – 12.02.2014.

Қабдиева С. Кембридж, Оксфорд университеттерін бітірмесе де, өте білімді адам болған // Аңыз адам: Уильям

Шекспир. – № 8 (116). – Сәуір. – 2015.

Шах‑Азизова Т. Ритмы чеховского театра // PRO SCENIUM. Вопросы театра. – М.: КомКнига, 2006. – 416 с.

Әбілғазиева С. Апалы-сіңілі үшеу // Қазақ әдебиеті. – №18-19 (3339).