Жасөспірімдер арасында дін және діни бірейгілік қарым-қатынас

  • Ж. Д. Кабиденова
  • Ш. С. Рысбекова

Abstract

Мақалада елдің әлеуметтік-мәдени кеңістігіндегі жасөспірімдердің дінге қатынасы мен діни бірегейлігін қолдау қажеттігі қарастырылады және Орталық Азия өңіріне қатысты жаһандық ахуалға талдау жасалады. Дінге қатынас және оның социумдағы рөлі, діни төзімділік, кез келген нақты дінге қызығушылық, жаңа діни қозғалыстар туралы білімі, сондай-ақ азаматтық ұстанымдарының маңыздылығы сияқты жақтары зерттелген. Тиісінше, мақаланың мақсатына орай авторлар жас ұрпақтың мәдени коды ретінде олардың діни бірегейлігін қалыптастыру және нығайту мәселелерінің қаншалықты берік негізделгендігі жөнінде сұрақтарды қарастырады. Қазіргі заманауи постмодерндік дәуірде әрбір мемлекеттің кезек күттірмейтін шешімдерді қабылдау қажеттігі туындап отыр, өйткені әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі жалпыұлттық бірегейлікті сақтаудың айтарлықтай қиындап бара жатқандығы белгілі. Бүгінгі таңда білім берудің әлеуметтік-гуманитарлық секторын, атап айтқанда дін мен мәдениет салаларын қолдау маңызды болып отыр.

References

1 MariyaY. Omelicheva(2011) Islam in Kazakhstan: a survey of contemporary trends and sources of securitization. Central
Asian Survey. Vol. 30, No. 2, p. 243 – 256 DOI: 10.1080/02634937.2011.567069
2 Yemelianova, Galina. (2014) Islam, national identity and politics in contemporary Kazakhstan. Asian Ethnicity, Volume 15,
Issue 3, pp. 286-301, DOI: 10.1080/14631369.2013.847643
3 Sebastien Peyrouse. (2010) Why do Central Asian governments fear religion? A consideration of Christian movements.
Journal of Eurasian Studies. . P.134-143
4 Emmanuel Karagiannis(2007) The Rise of Political Islam in Kazakhstan: Hizb Ut-Tahrir Al Islami. Nationalism and Ethnic
Politics. Volume 13, Issue 2. P. 297-322
5 Christians in Central Asia. Sebastien Peyrouse - http://eastwestreport.org/32-english/e-17-3/258-christians-in-central-asia
6 Duarte, Paulo (2014) “Central Asia: the bends of history and geography?”JANUS.NET e-journal of International Relations,
Vol. 5, N.1, May-October 2014. Consulted [online] on date of last view, observare.ual.pt/janus.net/en_vol5_n1_art4
7 Xuetang, Guo. (2006) “The Energy Security in Central Eurasia: the Geopolitical Implications to China’s Energy Strategy”,
in China and Eurasia Forum Quarterly, 4, n.4, P.117-137.
8 ЕржановаА., НуржановБ.Культура, коммуникации, медиа: Монография. – Алматы, 2011. – 256 с.
9 ЛапинН.И. Социкультурный подход и социетально-функциональные структуры // Социологические исследования.
2000. №7,с. 3-12
10 Накануне. Интернет газета, 02 Фев. (2015)Религия казахстанской молодежи: мода или осознанный выбор- http://
nakanune.kz/2015/02/26/
11 PaulVermeer(2010) Religious Education and Socialization. Religious Education, 105:1, 103-116, DOI: 10.1080/
00344080903472774
12 Miedema, Siebren and Bertram-Troost, Gerdien. (2008) ‘Democratic citizenship and religious education: challenges and
perspectives for schools in the Netherlands’.British Journal of Religious Education, 30: 2, 123 – 132 To link to this Article: DOI:
10.1080/01416200701830970
13 С.А.Билялов(2011)Особенности религиозности современной казахстанской молодежи. Электронный журнал
«edu.e-history.kz»- http://e-history.kz/ru/contents/view/1332
14 Жукова Е.В. Изучение религиозности молодежи г. Петропавловск // Молодой ученый. – 2013. – №5. – с. 604-610
How to Cite
КАБИДЕНОВА, Ж. Д.; РЫСБЕКОВА, Ш. С.. Жасөспірімдер арасында дін және діни бірейгілік қарым-қатынас. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 52, n. 3, apr. 2016. ISSN 1563-0307. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/189>. Date accessed: 23 oct. 2018.

Keywords

дін, діни бірегейлік, білім беру, әлеуметтік-мәдени кеңістік