Қазақ би-шешендері: «ел бірлігі» тұғырнамасының теориялық-әдіснамалық негіздері

  • Д. С. Раев Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

Abstract

Аталмыш мақалада қазақ би-шешендерінің «ел бірлігі» концепциясының теориялық-әдіснамалық негіздеріне әлеуметтік-саяси философия тұрғысынан герменевтикалық талдау жасауға қадам жасалынады. Мақалада қазақ би-шешендері сүреттеген қазақ қоғамындағы әлеумет бірлігіне қатысты ой-толғамдарының онтогендік, социогендік, этногендік, геогендік, экогендік және т.б. тамырлары теориялық-әдіснамалық тұрғыдан ғылыми талдау объектісіне айналады. Әлеуметтік бірлік феноменінің қоғамдық, мемлекеттік, өңірлік, аймақтық, халықаралық, жаһандық маңызы айқындалады.

References

1 Елбасының Тараз қаласында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монументтің ашылу рәсімінде сөйлеген
сөзі. Тараз. 02.10.2015.//Егемен Қазақстан. 09.10.2015. №193
2 Сейдімбек А. Қазақ әлемі. – Алматы: Санат, 1997. – 464 бет.
3 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.
4 ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналысында сөйлеген
сөзі. Астана. 12.09.2015.// Егемен Қазақстан 12.09. 2015. №174.
How to Cite
РАЕВ, Д. С.. Қазақ би-шешендері: «ел бірлігі» тұғырнамасының теориялық-әдіснамалық негіздері. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/169>. Date accessed: 25 apr. 2019.

Keywords

ел бірлігі, онтогенез, этногенез, теориялық-әдіснамалық, метатеориялық негіздер, коммуникация, онтроптық бастама, онтоорта, этноәлеуметтік ұстанымдар, геогенез.