Батыс Еуропа тарихындағы Ислам мәселесі

  • Н. Ж. Байтенова
  • М. М. Сембаева
  • Н. А. Абдразакова

Abstract

Мақалада Батыс Еуропа елдеріндегі исламның таралу тарихы, қа­ зіргі жай-күйі, сонымен қатар маңыздылығы мен негізгі құндылықта­ ры жайлы сөз қозғалады. Батыс Еуропадағы ислам мәселесі қазіргі таңда өте маңызды тақырыптардың бірі болып отыр. Ислам дінінің Батыс Еуропа елдеріндегі таралу тарихы сан-салалы және алуан түр­ лі. Ислам мәдениеті өзінің таралған уақытынан бері қарай көптеген игі іс-шараларымен айқындалуда. Мысалы, көптеген әдебиеттерге қарайтын болсақ та мұны аңғаруымызға болар еді. Мұсылман араб ғалымдарының ғылымдағы орны мен жетістіктері жөнінде кезінде Еуропа ғалымдары да көп айтқан. Мәдениет пен өркениет қатынас­ тарының дамып, өзара бірігуі Исламнан кейін ғана мүмкін болды. Ислам өркениеті арқылы Шығыс пен Батыстың барша өркениеттері үлкен-үлкен жетістіктерге қол жеткізді.

References

1 Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1986.
2 Кудрявцев А.В. Вторая религия Франции. Мусульманский вопрос на галльской земле // Независимая газета. ‒ №2.
‒ М., 2002. ‒ С. 3-4.
How to Cite
БАЙТЕНОВА, Н. Ж.; СЕМБАЕВА, М. М.; АБДРАЗАКОВА, Н. А.. Батыс Еуропа тарихындағы Ислам мәселесі. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 52, n. 3, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/164>. Date accessed: 26 mar. 2019.

Keywords

ислам, Батыс Еуропа, еуроислам, француз-мұсыл­ мандар, исламофобия, исламдық ассосациялар.