Батыс Еуропа тарихындағы Ислам мәселесі

Н. Ж. Байтенова, М. М. Сембаева, Н. А. Абдразакова

Abstract


Мақалада Батыс Еуропа елдеріндегі исламның таралу тарихы, қа­ зіргі жай-күйі, сонымен қатар маңыздылығы мен негізгі құндылықта­ ры жайлы сөз қозғалады. Батыс Еуропадағы ислам мәселесі қазіргі таңда өте маңызды тақырыптардың бірі болып отыр. Ислам дінінің Батыс Еуропа елдеріндегі таралу тарихы сан-салалы және алуан түр­ лі. Ислам мәдениеті өзінің таралған уақытынан бері қарай көптеген игі іс-шараларымен айқындалуда. Мысалы, көптеген әдебиеттерге қарайтын болсақ та мұны аңғаруымызға болар еді. Мұсылман араб ғалымдарының ғылымдағы орны мен жетістіктері жөнінде кезінде Еуропа ғалымдары да көп айтқан. Мәдениет пен өркениет қатынас­ тарының дамып, өзара бірігуі Исламнан кейін ғана мүмкін болды. Ислам өркениеті арқылы Шығыс пен Батыстың барша өркениеттері үлкен-үлкен жетістіктерге қол жеткізді.

Keywords


ислам, Батыс Еуропа, еуроислам, француз-мұсыл­ мандар, исламофобия, исламдық ассосациялар.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1986.

Кудрявцев А.В. Вторая религия Франции. Мусульманский вопрос на галльской земле // Независимая газета. ‒ №2.

‒ М., 2002. ‒ С. 3-4.