Стилистикалық бағыты ретінде Шығыстану Батыстық өнер

  • А. Г. Ли

Abstract

Бұл мақалада ориентализм термині және оның батыс мәдениетіне ықпалы қарастырылады, әсіресе Шығыстың сәулет өнеріне, интерьер және жиһазға ықпал етудің өзіндік ерекшеліктері сарапталған. Ориентализмнің Батыс қоғамында бір мағыналы емес рөл атқаратыны анықталған, атап айтқанда психологиялық жай-күйдің терең ұлғаюын, өнеркәсіппен салынатын қазіргі шектеулерден босауды туындатқан және олардың әрқайсысында өзге мәдени дәстүрге үндеу қайталанады. Шығыс пен Батыстың өзара қимылдың нәтижесі – тұтастай алғанда еуропа қолөнерін қайта өркендету немесе Шығыс мәдениеті «жат» немесе «өзге» ғана емес, сонымен қатар Батыс үшін шығармашылық шабыт ретінде қабылданғандықтан креативті ойлау үрдісін дамыту талпыныстары болып табылады.

References

Литература
1 Mahlina S.T.,Vostok na Zapade – Dialog kultur v ucloviyah globalizatsii: XI Mezhdunarodnyie Lihachevskie nauchnyie
chteniya: Dokladyi, 2011. – 420 c.
2 Said E., Orientalizm – Izd. Russkiy Mir’, 2006. – 398с.
3 Yung K. G., O psihologii vostochnyih religiy i filosofiy ., g. M.: Izd. Medium1994. – 256 с.
4 Birdwood G. C. M., C.S.I. – M.D., EDIN. – The industrial arts of India. London: Сhapman and hall, limited, 1884. – 180 с.
5 Dresser C., Japan, Its architecture, art, and art manufactures издат.
– 467с.
6 Jones’ O., Grammar of Ornament. – Beenard quaeitch, 1868. – 167 с.
7 Macfie A. L., Orientalism. – Longman Publishing Group, 2002.– 200 c.
8 Mackenzie J., Orientalism: history, theory, and the arts. – Manchester University Press, 1995. – 209 с.
9 Turner B. S., Orientalism, postmodernism and globalism., London – Routledge, 1994. – 228 с.
How to Cite
ЛИ, А. Г.. Стилистикалық бағыты ретінде Шығыстану Батыстық өнер. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/140>. Date accessed: 25 apr. 2019.

Keywords

шығыстану, мәдениет, шығыс, өнер, интерьер дизайны, қолөнер.