Қытайда ислам дінін қабылдаған этникалық топтар

  • Н. Мұқан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • А. Дузелбай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Мақалада авторлар Қытайда ислам дінін қабылдаған 10 ұлттың ресми түрде мұсылман өкілі болып қалыптасып, дамып, нәтижесінде ислам діні қытайлардың дәстүрлі мәдениетіне өзіндік әсер ету үрдісін көрсетеді. Қытайдағы ислам діні жағдайынзерттеу маңызды, өйткені ол ислам дінін қабылдаған азұлттардың дәстүрлі мәдениетін, тілін, ділін анықтауға мүмкіндік береді, сонымен қатар исламның Қытай жеріне таралуы мен дамуы қанатын кеңге жайған исламның тарихына енетін күрделі де өзекті тарих болып саналған. Қытайдағы ислам дінін қабылдаған аз ұлттардың өзара ынтымақтастықта бірге өмір сүруіне ислам мәдениеті өзінің игі әсерін тигізіп келеді. Ислам діні этникалық топтардың өзара сұхбаттастығын қамтамасыз етуші құндылық деуге толық негіз бар.

References

1 米寿江,《中国伊斯兰教简史》,宗教文化出版社 2000年10月– 24 б.
2 米寿江,《中国伊斯兰教简史》,宗教文化出版社2000年10月– 190 б.
3 Тортаев С.Ә. Орта ғасырдағы шығыс елдерінің тарихы, 108 б.
4 长城与民族 ,来 源: 长城百科全书2005-01-21 // www.xinhuanet.com
5 陈中耀,《 阿拉伯哲学》,上海外语教育出版社 – 254 б.
6 陈中耀,《 阿拉伯哲学》,上海外语教育出版社 – 259 б.
7 Бидахмет Мұхайұлы. Төрт би төренің заң-ережелері // Алтай қаласының тарихи материалдары. – Алтай, 1998. – 2 кітап. – 305 б.
8 Қытайдағы аз санды ұлттар демографиясы. – Пекин, 1987. – № 2. – 82-92 бб.
9 Жаңа дәуірдегі діни қызмет мақалаларынан таңдамалылар. Қытайша. – Пекин: Діни мәдениет баспасы, 1995. – 386 б.
10 长城与民族 ,来 源: 长城百科全书2005-01-21 // www.xinhuanet.com
11 米寿江,《中国伊斯兰教简史》,宗教文化出版社, 2000年10月. – 328 б.
How to Cite
МҰҚАН, Н.; ДУЗЕЛБАЙ, А.. Қытайда ислам дінін қабылдаған этникалық топтар. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/137>. Date accessed: 25 apr. 2019.

Keywords

ислам, этникалық топ, азұлттар, дін, дәстүр, мешіт.