Канада. Мультикультурализм сабақтары

  • А. Кадыралиева
  • А. Жолдубаева
  • А. Муханбет

Abstract

Бұл мақалада көпұлтты қоғамды құру Канадалық тәжірибе қарайды. Канада ұзақ салдарынан ол нәсілдің, мәдениеттермен этностардың алуан түрлі қоспасын құрады. Әлемде бірінші рет осы елде, мультикультурализм – саяси идеология ретінде ресми мемлекеттік деңгейде танылған болды. Кейбір қиындықтарға қарамастан, мигранттармен тұтастай алғанда француз тілінде сөйлейтін Квебек интеграция қатысты Канада үлгісі ең табысты деп санауға болады.

References

1 Michael Dewing, 2013, Canadian Multiculturalism; Library of Parliament; Ottawa; 23.
2 Banting, Keith, Thomas Courchene and Leslie Seidle (eds), 2007, Belonging? Diversity, Recognition and Shared Citizenship
in Canada (Montreal, QC: Institute for Research on Public Policy).
3 http://www12.statcan.ca/english/census01/products/highlight/Ethnicity/Index.cfm?Lang
218 Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. №2 (51). 2015
Канада.
Уроки
мультикультурализма
4 Palmer, Howard, 2002, ‘Reluctant Hosts: Anglo-Canadian Views of Multiculturalism in the Twentieth Century’, in R. Douglas
Francis and Donald B. Smith (eds), Readings in Canadian History: Post-Confederation (Toronto, ON: Nelson), 116-30.
5 Corak, Miles, 2008, ‘Immigration in the Long Run: The Education and Earnings Mobility of Second-Generation Canadians’,
Choices, 14.3.
6 Day, Richard, 2000, Multiculturalism and the History of Canadian Diversity (Toronto, ON: University of Toronto Press).
7 Neil Bissoondath; Selling Illusions: The Cult of Multiculturalism in Canada; Penguin Group 1994.
8 Richard Gwyn «Nationalism Without Walls: The Unbearable Lightness of Being Canadia» McClelland & Stewart; Canadian
First edition; Nov. 18 1995.
9 Granatstein, J.L Who Killed Canadian History. Harper Collins, 1998.
10 Куропятник
А.И. Мультикультурализм: идеология и политика социальной
стабильности полиэтнических обществ. – СПб.: СПбГУ, 2000.
11 Головкина О.В.Канадский мультикультурализм
как основа национальной идентичности Канады
// Вестник ВолГУ. Серия 4. – Вып. 9. – 2004.
How to Cite
КАДЫРАЛИЕВА, А.; ЖОЛДУБАЕВА, А.; МУХАНБЕТ, А.. Канада. Мультикультурализм сабақтары. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/128>. Date accessed: 22 apr. 2019.

Keywords

көші-қон, мультикультурализм, «мәдени мозаика», интеграция, сепаратизм, кемсітушілік, азаматтық интеграция