Театр өнеріндегі сахна тілінің игерілу мәселелері

  • З. Исламбаева Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
  • Г. Абжапарова
  • О. Хожамбердиев

Abstract

Тамыры тереңде жатқан театр өнері, көптеген даму мен өркендеу белестерін бастан кешіріп, бұл күні қанатын кең жайған. Ұлттар мен ұлыстардың рухани азығына айналды. Оның, қазақ жерінде де өз тарихы мен орны бар. Қазақ халқының мәдени тарихынан маңызды орын алатын сан ғасырлық рухани қазынасын саралап, зерттеу ең алғашқы кезекте тұрған мәселелердің бірі. Зерттеуді өз тарихынан бастау ғылым жетістіктерін игерумен қатар оның одан әрі ілгерілеуіне үлкен мүмкіндік туғызады. Дәл осы пікірдің қазақ театр өнеріне де қатысы бар екені сөзсіз. Театр өнері драматургиясыз ілгері баспайды. Өйткені бүгінгі таңдағы қазақ театр өнері халқымыздың мәдени өмірінің ажырамас бір бөлігіне айналып, өз кезеңінің тарихи, саяси, мәдени, әлеуметтік, танымдық сияқты мәселелерді шешуге белсенді қатысуда.

References

1 Тіл білімі
терминдерінің
түсіндірме
сөздігі.
– Алматы.
«Сөздік-
Словарь
», 2005. – 615 б.
2 Тұранқұлова
Д. Көркем
сөз оқу шеберлігі.
– Алматы
«Білім
» 2001. – 160 б.
3 Құлбаев
А.Б Актер
шеберлігі.
Теория және
тәжірибе.
оқулық.
– Алматы,
2012. – 320 б.
4 Гиппиус
С. Актерский
тренинг
«Гимнастика
чувств
» . Секреты
развития
психики.
– СПб., – М., 2003. – 377 с.
5 Құлбаев
А. Сыр мен сымбат.
– Алматы:
«Мектеп-
Болашақ
» ЖШС, 2005. – 344 б.
6 Станиславский
К.С. Собр.соч., – Т.3. – 405 с.
7 Қабдолов
З. Сөз өнері.
– Алматы:
Санат,
2002. – 360 б.
References
How to Cite
ИСЛАМБАЕВА, З.; АБЖАПАРОВА, Г.; ХОЖАМБЕРДИЕВ, О.. Театр өнеріндегі сахна тілінің игерілу мәселелері. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/124>. Date accessed: 19 apr. 2019.

Keywords

өнер, театр, сөз, сахна тілі