Көркемдік шығармадағы тұлғалық бейнені зерттеу деңгейі

  • Т. Ғабитов Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • Т. С. Мантаева Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Мақалада көркем шығармашылық туралы қарастырылған. Жалпы көркем мәдениет негізін өнер құрайды. Ол эстетика, көркемдік құндылықтар әлеуметтік динамикасы сол арқылы сезіледі. Өнер – көркем образдар туындысы, аяқталған ойдың жемісі, материалдық және рухани өмірдің өзге де эстетикалық аспектілерінің бірлігінен туындайды. Өнер көркем мәдениеттің күрделі конфигурациясы мен динамикасын білдіреді. Адам өмірінің ерекше салаларының бірі ретінде қалыптасқан өнер шығармашылық-инновациялық әдісі орындау шеберлігінің жоғарылығы, бет-бейнесі қайталанбайтын әрбір туындының дара-авторлық сипатымен ерекшеленеді.

References

1 Қазақ
өнері.
– Алматы:
Білік,
2002. – 554 б.
2 Қазақ
мәдениеті
энциклопедиясы.
– Алматы:
Аруна,
2005. – 437 б.
3 Молдабеков
Ж.Ж. Тектіліктің
тұрағы
– тұлғалыққа
тірек
//Адам әлемі.
– 1999. – № 2. –10б.
4 Сығай
Ә., Ахметов
Ж. Тетар
тарихы.
– Алматы:
Өнер, 2004. – 186 б.
5 Қазақ
ұлттық
энциклопедиясы.
– Алматы:
Қазақ
энциклопедия,
2003. – Т.5. – 221 б.
6 Сығай
Ә. Сахна
саңлақтары.
– Алматы:
Өнер, 1998. – 33-34 б.
How to Cite
ҒАБИТОВ, Т.; МАНТАЕВА, Т. С.. Көркемдік шығармадағы тұлғалық бейнені зерттеу деңгейі. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/115>. Date accessed: 22 apr. 2019.

Keywords

мәдениет, көркем шығармашылық, өнер, тұлға, театр