Демократиялық мəдениет, ислам интеллектуалының пайда болуы жəне макро-контекст

  • D. Sh. Zamanbekov

Abstract

Мақалада ислам мəдениеті негізделген функционалдық жəне қоғамдағы демократия ерекшеліктері қарастырылған жəне Ислам мəдениетінің экономикалық жүйесінің жеткен жетістіктердегі орны талқыланған. Түйін сөздер: сопылық, рухани мəдениет, жаңа құндылықтар, дүниетанымдық бағдарлар, ислам мəдениеті.
Published
2019-03-01
How to Cite
ZAMANBEKOV, D. Sh.. Демократиялық мəдениет, ислам интеллектуалының пайда болуы жəне макро-контекст. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 41, n. 4, p. 39-42, mar. 2019. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/1015>. Date accessed: 22 apr. 2019.